Penguin

Kontakt

V prípade potreby nás kontaktujte na doleuvedenej adrese, telefónnom čísle, alebo e-mailom.

Prevádzka

PENGUIN s.r.o.

Povstanie českého ľudu 1
040 01 Košice

tel.: 055 / 789 57 87
mobil: 0903 602 000
   
e-mail: penguin@penguinslovakia.sk
 


Zobraziť Lietajúci koberec na veľkej mape